Název KRUM pramení z historie tohoto místa. Původní německé „krumm“
(zakřivený) označovalo zakroucení říčky Rokytná,
obtékající obloukem město a dostalo se tak i do jeho jména.

První písemný záznam o vaření piva v Moravském Krumlově
je z roku 1437, kdy bylo město v držení pánů Pertolda a Jindřicha z Lipé.

Rok 1625 byl pro Moravský Krumlov zlomovým.
Dostává se do rukou Lichtenštejnům, kteří význam místa dále
rozvíjejí a posilují. V následujících staletích dochází k soustředění výroby piva
z okolních vesnic právě do Moravskokrumlovského Panského pivovaru.

K pivovarnickým účelům slouží budovy v blízkosti zámku.
Pivovar je nedaleko mlýna, u břehu říčky Rokytné.
V první polovině 18. století se Moravský Krumlov stává největším
producentem piva v širokém okolí
, od Dalešic po Znojmo.

Pivo se v Moravském Krumlově vaří už 600 let.

Tradice je pro nás ceněným odkazem a zároveň závazkem!